AKTSOMHETSARBEIDET I INTERSPORT

Sport Holding AS* ("SH") er underlagt Åpenhetsloven.

SH skal ta et tydelig ansvar med å fremme sosial bærekraft og tar avstand fra enhver form for brudd på menneskerettigheter. SH har utarbeidet disse retningslinjer for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egen leverandørkjede. Ved hjelp av aktsomhetsvurderinger bidrar SH til at selskapet har tilstrekkelig kunnskap til å håndtere relevant risiko. Gjennom aktivt eierskap i våre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil vi også bidra til enda tydeligere fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de operative virksomhetene.

SH’s arbeid omfatter også kjedekonseptet INTERSPORT.

SHs prosesser tilknyttet Åpenhetsloven tar utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Dette innebærer at SH har foretatt vurderinger av hvor risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er størst. Tiltakene SH gjennomfører skal dessuten være basert på prinsippet om forholdsmessighet, hvilket innebærer at tiltak og oppfølging vil stå i forhold til nivået av identifisert risiko, leverandørens størrelse og SH påvirkningsmulighet.

Norsk Sportsbransjeforening, sammen med noen av de største bransjeaktørene, herunder Sport Holding AS, har over lengre tid jobbet med et bransjeprosjekt for å etablere en felles plattform og rammeverk med mål om å oppfylle Åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Bransjen anser arbeidet og diskusjonen rundt Åpenhetsloven for ikke å være konkurransesensitive. Myndighetene oppfordrer sektorer til å samarbeide for sammen å oppfylle kravene i loven. Det er dette sportsbransjen nå har gjort.

Gjennom et omfattende sportsbransjeprosjekt er bransjen blitt enig om innholdet i en undersøkelse / kartleggingsverktøy som hele bransjen kan bruke i sitt arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger iht Åpenhetsloven.

Spørsmål om kartleggingsverktøyet eller sportsbransjeprosjektet rettes Administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening; Trond Evald Hansen. Trond.evald.hansen@sportsbransjen.no

Sport Holding AS svarer på henvendelser knyttet til Sport Holding AS, handelspartnere og leverandørkjede.

Kontaktinformasjon: post@sportholding.no

LES HELE RAPPORTEN HER

*Sport Holding er Norges ledende faghandelsaktør innen sport med over 375 fullsortimentsbutikker og spesialbutikker over hele landet under konseptene Sport 1, Intersport, Löplabbet, Anton Sport, Sportsnett, Milslukern og Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Sport Holding er også eier av den kjente, norske merkevaren Bergans of Norway som i mer enn 110 år har utviklet turutstyr og teknisk friluftsbekledning til dedikerte friluftsfolk.