Personvernerklæring

1. Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Intersport drives av Sport Holding AS gjennom en franchisekjede.

Sport Holding AS (heretter kalt SH), org. nr. 924 505 745, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på nettsider til Intersportbutikkene og øvrige digitale kanaler, og for personopplysninger som samles inn i tilknytning til kjøp i de enkelte Intersport butikkene, når SH står oppført som selger på kvitteringen. SH er også behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i tilknytning til lojalitetsprogrammet Club Intersport.

Når den enkelte franchisetaker står oppført som selger på kvitteringen ved kjøp i de enkelte INTERSPORT-butikkene er denne franchisetakeren behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til punkt 6. Henvendelser til franchisetaker som behandlingsansvarlig kan rettes til SH på

2. Fordels- og lojalitetsprogrammet Club Intersport

Vi har et fordels- og lojalitetsprogram som krever innmelding og er nærmere beskrevet her.

3. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, handlehistorikk osv. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.
Datatilsynet fører tilsyn med at personopplysningsloven overholdes. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regelverk, men vi setter pris på om du kontakter oss først så vi kan rette eventuelle uklarheter eller feil.

4. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengig av å samle inn noen personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

  Opplysninger du selv oppgir til oss: Dersom du deler kontaktinformasjon og leveringsadresse med INTERSPORT i forbindelse med bruk av nettbutikken (uten å melde deg inn i Club Intersport) vil vi lagre denne informasjonene for å huske den til neste gang du besøker våre nettsider. Når du registrerer deg som medlem i Club Intersport må du oppgi en del informasjon som vi lagrer. Avhengig av hvilke tjenester du bruker og hvilken informasjon du gir, kan dette være navn, e-postadresse, mobilnummer, postnummer, adresse, kjønn, fødselsdato, og hva som er din favorittbutikk. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss for å få hjelp, for eksempel ved henvendelser til kundesenteret.

  Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som når du er inne på INTERSPORTs nettsider, aktiviteter til medlemmer av Club Intersport og øvrig informasjon relatert til slikt medlemskap. For medlemmer av Club Intersport lagrer vi kjøpshistorikk. Vi kan spore din geografiske posisjon når du bruker våre nettsider, men vi lagrer ikke denne informasjonen etter at vi har opplyst deg om nærmeste butikk eller utleveringssted.

  Informasjonskapsler og annet innhold lagres lokalt: Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet her og brukes kun basert på samtykke og eget regelverk om dette.

5. Hva brukes opplysningene til og hva er behandlingsgrunnlaget?

All behandling av personopplysninger har et formål og et behandlingsgrunnlag. Vi bruker personopplysninger til formål angitt nedenfor, og behandlingsgrunnlaget vil være avtale, samtykke og i noen tilfeller berettiget interesse:

  For å levere og forbedre tjenestene våre: For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, og for å kunne gjennomføre en avtale om betaling av tjenester. Vi analyserer hvordan for eksempel våre nettsider brukes for å se om de bør forbedres.

  For å gi deg medlemsfordeler: Hvis du oppgir ditt Club Intersport-medlemskap ved kjøp på nett, i app og i den enkelte butikk lagres din kjøpshistorikk for å regne ut og føre en saldo for opptjente Club Intersport-poeng per medlem, og for å gi deg en oversikt over tidligere kjøp på din medlemsside. Vi segmenterer deg ikke på bakgrunn av din kjøpshistorikk. Behandlingsgrunnlaget er avtalen om medlemskap i Club Intersport.

  For å kommunisere med deg: Din e-post, ditt mobilnummer eller lignende kontaktinformasjon benyttes til å sende deg tilbud eller annen målrettet kommunikasjon. For medlemmer av Club Intersport er behandlingsgrunnlaget avtalen om medlemskap i Club Intersport, og for øvrige brukere av våre tjenester er behandlingsgrunnlaget samtykke. Slik kommunikasjon inneholder alltid mulighet for at du kan trekke tilbake samtykke til å motta markedsføring.

  For å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring: Vi ønsker å gi deg anbefalinger og produktinformasjon som er mest mulig relevant for deg. Med grunnlag i avtalen om medlemskap i Club Intersport retter vi markedsføringshenvendelser til medlemmer av Club Intersport på bakgrunn av oppgitt kjønn, alder og postnummer. Vi vil også kunne sende ut slik informasjon på vegne av den enkelte butikk/franchisetaker.

  For å gi deg informasjon om nærmeste butikk eller utleveringssted: Ved samtykke informere vi deg om nærmeste butikk eller utleveringssted for deg, basert på din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester. Slik informasjon lagres ikke etter at vi har opplyst deg om nærmeste butikk eller utleveringssted.

  For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender basert på anonymisert kjøpshistorikk. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre.

  For å forhindre misbruk av tjenestene våre: Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, "spamming", hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

6. Personopplysninger samlet inn av franchisetaker

Den enkelte franchisetaker lagrer transaksjonsdata ved kjøp i de enkelte INTERSPORT-butikkene når franchisetakeren står oppført som selger på kvitteringen. Denne franchisetakeren er behandlingsansvarlig for behandling av slike personopplysninger. Disse personopplysningene lagres for regnskapsføring og skatterelaterte formål, og behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt. SH bistår franchisetakere med dette, da som datahandler. Når kjøpet i butikk danner grunnlag for beregning av poeng på bakgrunn av medlemskap i Club Intersport, overføres beregningsgrunnlaget til SH som er behandlingsansvarlig for Club Intersport.

Med unntak av punkt 4 og 5 gjelder denne personvernerklæringen fullt ut for behandling av personopplysninger som beskrevet i dette punktet.

7. Deling av personopplysninger

Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:

  Vi deler personopplysninger med samarbeidspartnere som trenger de aktuelle opplysningene for å kunne levere tjenester til INTERSPORT, typisk er dette leverandører av tjenester innen it-tekniske løsninger og fraktselskap.

Vi inngår databehandleravtaler med slike tredjeparter, som hindrer dem i å bruke opplysningene på annen måte.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt av lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd, eller ved innsynsbegjæringer.

8. Lagring av personopplysninger

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig utifra formålet med behandlingen. Vi vil slette dine personopplysninger ved utmelding av kundeklubben og dersom du ber oss om å slette personopplysninger vi har lagret om deg. For slike henvendelser kan du når som helst ta kontakt med oss på

9. Nærmere om dine rettigheter, herunder sletting av personopplysninger

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig utifra formålet med behandlingen. Vi vil slette dine personopplysninger ved utmelding av kundeklubben og dersom du ber oss om å slette personopplysninger vi har lagret om deg. For slike henvendelser kan du når som helst ta kontakt med oss på

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger. Dersom vi gjør endringer med personvernmessig betydning for deg, og vi har din kontaktinformasjon, så vil vi informere deg om dette.

  Sport Holding AS (Org.nr 924 505 745)
  Hovinmovegen 128
  2067 Jessheim