Fordel og Lojalitetsprogram

Medlemsvilkår for Club INTERSPORT

1. Generelt

Som medlem av Club INTERSPORT mottar du fordeler og tilbud ved kjøp i butikk og på nett i henhold til gjeldende kampanjer.

Club INTERSPORT er et fordelsprogram for INTERSPORT og drives av INO Drift AS (org. nr. 923 929 533) gjennom en franchisekjede.

INO Drift er behandlingsansvarlig for personopplysningene. For mer informasjon om behandling av innsamlede personopplysninger, se vår personvernerklæring som du finner HER.

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år, og har adresse i Norge. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre, med mindre annet fremgår særskilt. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler for å sikre at ikke andre får tilgang til kontoen.

2.Hva betyr de forskjellige samtykkene?
 • Medlemsvilkår: betyr at du godtar/ønsker Club INSTERSPORT sine vilkår generelt som er gjeldene i pkt; 1, 3, 4 og 5
 • Samtykke SMS: betyr at du godtar/ønsker at INTERSPORT kan kommunisere med deg via SMS
 • Samtykke Push-varsel: betyr at du godtar/ønsker at INTERSPORT kan kommunisere med deg via push-varsel. Dette betyr at INTERSPORT sin app må være lastet ned
 • Samtykke e-post: betyr at du godtar/ønsker at INTERSPORT sender deg nyhetsbrev
 • Samtykke Matomo analytics: betyr at du godtar/ønsker at INTERSPORT kan bruke anonymisert måling av sidevisninger i app. Krever at du har INTERSPORT app
 • Samtykke Pinch: betyr at du godtar/ønsker å gi tilbakemelding til oss i INTERSPORT på opplevd kundeservice. Denne tilbakemeldingen er anonymisert
 • Les mer om vår APP HER.

  2. Personopplysninger

  Ved å melde deg inn i Club INTERSPORT, samt akseptere våre medlemsvilkår har følgende betydning:

   INTERSPORT har på bakgrunn av ditt samtykke, lov til å sende tips, tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events og relevant informasjon angående ditt medlemskap mm. Via kanalene du selv har samtykket til. SMS eller e-post. Du må velge minst en av disse kanalene du ønsker å bli kontaktet i. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet. Du kan når som helst melde deg ut av Club.INTERSPORT, samt endre dine samtykker. Dersom du trekker tilbake aksepten, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av medlemsforholdet (se for øvrig punkt 3).

   Dersom du deler kjønn, alder og postnummer med oss vil vi kunne bruke dette til å sende deg nyhetsbrev og tilbud som vi tror er relevante for deg. Vi vil også kunne sende ut slik informasjon på vegne av den enkelte butikk/franchisetaker.

   INTERSPORT kan lagre din kjøpshistorikk. Dette inkluderer lagring av opplysninger på kvitteringen, ved kjøp på nett, i app og i den enkelte butikk hvis du registrerer ditt Club INTERSPORT-medlemskap. Kjøpshistorikk lagres for å gi deg en oversikt på din medlemsside over tidligere kjøp, og benyttes ikke til andre formål.

  Ved hel eller delvis overdragelse av virksomheten i INTERSPORT kan INO Drift overdra fordels- og lojalitetsprogrammet til erververen for å sikre at dette kan drives videre og at du fortsatt kan motta fordeler, tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events, og relevant informasjon angående ditt medlemskap. Overdragelse av medlemskapet vil medføre at dine personopplysninger overføres til det overtagende selskapet og du vil bli informert om dette. Dersom du ikke ønsker at ditt medlemskap overtas av et annet selskap kan du når som helst melde deg ut av medlemsforholdet.

  3. Vilkårenes varighet

  Vilkårene gjelder fra 1 juni 2020 og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for medlemskap i G+ kundeklubb og VINN VINN, nå kalt Club INTERSPORT. Du kan si opp medlemskapet med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av medlemskapet gjøres ved å kontakte INTERSPORT, kontaktinformasjon finner du i punkt 5. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på http://www.intersport.no/ og ved større endringer vil INTERSPORT sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende deg til vår kundeservice HER. INTERSPORT forbeholder seg retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle eller erstatte fordels- og lojalitetsprogrammet Club INTERSPORT. Dersom Club INTERSPORT programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Club INTERSPORT programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. INTERSPORT kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

  4. Tvister og lovvalg

  Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Club INTERSPORT, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

  5. Kontakt

  Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål HER