TF2 kjedeolje 4-pk
TF2 kjedeolje 4-pk
Produktinformasjon

Pakke med fire kjedesmøringer som gjør at du er klar for sykkeltur uansett føre. Smøringene er enkle å påføre og virker avvisende mot vann, gjørme og grus. Inneholder TF2 Plus Dry Lube for tørre forhold, TF2 Extreme Wet Lube for våte forhold med høy slitasje, TF2 Performance All-Weather Lube for variert føre og de fleste forhold, og TF2 Ultra Dry Chain Wax voksbasert kjedesmøring for tørre forhold.

FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H361f Mistenktes for å ødelegge fruktbarhet.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Weldtite · TF2 kjedeolje 4-pk

Produkt nr.: 5013863030614
199 kr
TF2 kjedeolje 4-pk tap for å zoome
TF2 kjedeolje 4-pk tap for å zoome
Velg størrelse
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser