Citrus Degreaser avfettingsspray 400 ml
Citrus Degreaser avfettingsspray 400 ml
Produktinformasjon

Effektiv avfettingsspray som skånsomt rengjør og fjerner gammel olje og skitt fra kjede og bevegelige deler på sykkelen. Trenger inn i små deler og renser der det er vanskelig å komme til. Sprayen inneholder naturlig sitronolje. Hurtigtørkende for raskt og enkelt stell av sykkelen.FARE!H225 Meget brannfarlig væske og damp.H315 Irriterer huden.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H220 Ekstremt brannfarlig gass.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Weldtite · Citrus Degreaser avfettingsspray 400 ml

Produkt nr.: 5013863030027
139 kr
Citrus Degreaser avfettingsspray 400 ml tap for å zoome
Citrus Degreaser avfettingsspray 400 ml tap for å zoome
Velg størrelse
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser