Medlemsvilkår for Vinn Vinn

1. Generelt

Vinn Vinn er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Gresvig AS org. nr. 958 367 325 gjennom Gresvig AS sine G-Sport og G-MAX butikker (heretter kalt G-Sport/G-MAX) som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år, og har adresse i Norge. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Vinn Vinn eies og drives av G-Sport/G-MAX. Som medlem av Vinn Vinn mottar du fordeler og tilbud tilpasset deg som medlem i programmet. Som medlem samtykker du til at G-Sport/G-MAX kan gi deg tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events, og relevant informasjon angående ditt medlemskap mm. via kanalene SMS, e-post og/eller push varsel i appen Vinn Vinn. Du må selv velge minst en av disse kanalene du ønsker å bli kontaktet i. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet.

Du kan når som helst melde deg av kommunikasjonen. Hvordan du trekker tilbake samtykker kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du trekker tilbake samtykker, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av medlemsforholdet (se for øvrig punkt 3).

Ved hel eller delvis overdragelse av virksomheten i Gresvig AS kan Gresvig AS overdra fordels- og lojalitetsprogrammet til erververen for å sikre at dette kan drives videre og at du fortsatt kan motta fordeler, tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events, og relevant informasjon angående ditt medlemskap. Overdragelse av medlemskapet vil medføre at dine personopplysninger overføres til det overtagende selskapet og du vil bli informert om dette. Dersom du ikke ønsker at ditt medlemskap overtas av et annet selskap kan du når som helst melde deg ut av medlemsforholdet.

 

2. Personvern

Ved å melde deg inn i Vinn Vinn samtykker du til at G-Sport/G-MAX registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Vinn Vinn. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. G-Sport/G-MAX er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på G-Sport/G-MAX sine nettsteder, app, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene G-Sport/G-MAX har, protestere på behandlingen, eller dersom du mener du har rett til retting, begrensning i behandlingen, dataportabilitet og/eller sletting, kan du enkelt kontakte G-Sport/G-MAX. Kontaktinformasjon finner du i punkt 5 av avtalen. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til G-Sport/G-MAX. G-Sport/G-MAX sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen.

3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 7. februar 2019 og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for medlemskap i G+ kundeklubb, nå kalt Vinn Vinn. Du kan si opp medlemskapet med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av medlemskapet gjøres ved å kontakte G-Sport/G-MAX, kontaktinformasjon finner du i punkt 5. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på http://www.gsport.no, og ved større endringer vil G-Sport/G-MAX sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende deg til kundeservice@gsport.no. G-Sport/G-MAX forbeholder seg retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle eller erstatte fordels- og lojalitetsprogrammet Vinn Vinn. Dersom Vinn Vinn programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Vinn Vinn programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. G-Sport/G-MAX kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Vinn Vinn, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

5. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Gresvig G-Sport/G-MAX v/ fordels- og lojalitetsprogrammet Vinn Vinn, Innspurten 9, 0663 Oslo, eller kundeservice@gsport.no.

G-Sport har gleden av å presentere Vinn Vinn; et unikt fordelsprogram som lar deg vinne igjen og igjen og igjen. Last ned appen nå!