V50LC violett Grip Festespray
V50LC violett Grip Festespray
Produktinformasjon

Flytende festespray som dekker et vidt temperaturområde fra 0°C til -3°C på kaldt føre, på ny- og finkornet snø. Et renslig og tidsbesparende alternativ som gir pålitelig feste. «Opp-ned»-spraydyse som gir bedre kontroll ved pålegging. Legges tynt på.FARE!- Meget brannfarlig væske og damp.- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Giftig ved hudkontakt. - Irriterer huden.- Giftig ved innånding. - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. - Forårsaker organskader. - Gifitg, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Swix · V50LC violett Grip Festespray

Produkt nr.: 7045951874037
149 kr
V50LC violett Grip Festespray tap for å zoome
V50LC violett Grip Festespray tap for å zoome
Velg størrelse Størrelsesguide
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser