N16 Skin Cleaner fellerens
Produktinformasjon

Swix Skin Cleaner fellerens er en spesialutviklet spraytil rengjøring av integrerte feller på en skånsom måte. Påvirker ikkefellelimet. Smuss og smøringsrester fra skisporet vil over tid samle seg i fellen og forringe fellens egenskaper. Med Swix Skin Cleaner blir felleskieneffektiv og god som ny. Brukes etter skituren: Spray Skin Cleaner på papiret ogrengjør fellene forfra og bakover. ADVARSEL! - Meget brannfarlig væske og damp. - Brannfarlig væske og damp. - Kan være dødelig ved svelging om det kommer nedi luftveiene. - Gir alvorlig øyeirritasjon. - Kan forårsake døsighet ellersvimmelhet. - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Swix · N16 Skin Cleaner fellerens

Produkt nr.: 7045952038513
199 kr
N16 Skin Cleaner fellerens tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser