KN44 Nero -3C TO + 5C klister
Produktinformasjon

  • Fluorfritt racingklister til trening og konkurranse fra Swix. Fungerer utmerket ved skiftende forhold.
  • Temperaturområde - 3 °C til + 5 °C.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Swix · KN44 Nero -3C TO + 5C klister

Produkt nr.: 7045952053165
300 kr
KN44 Nero -3C TO + 5C klister tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser