I74N Citrus basecleaner, 500 ml skirens
Produktinformasjon

  • Inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddelFor rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning.
  • Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene-papir.
  • Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter.


FAREH-nummer: H226, H304, H315, H317, H410

FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Swix · I74N Citrus basecleaner, 500 ml skirens

Produkt nr.: 7045952532363
220 kr
I74N Citrus basecleaner, 500 ml skirens tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser