I64N Base Cleaner Liquid 500 ml skirens
I64N Base Cleaner Liquid 500 ml skirens
Produktinformasjon

  • Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning.
  • Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir.
  • Den aktive ingrediensen i denne flytende skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss.
  • Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter.
  • Ingen sterk lukt.


  • FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp.
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Swix · I64N Base Cleaner Liquid 500 ml skirens

Produkt nr.: 7045952532349
150 kr
I64N Base Cleaner Liquid 500 ml skirens tap for å zoome
I64N Base Cleaner Liquid 500 ml skirens tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser