R50 -1/+10 glider 180 gram
Produktinformasjon

 • Fluorfri og miljøvennlig glider for varmere føre som gir god glid.
 • For temperaturer mellom -1 °C til 10 °C.


FARE!

  - Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene

  - Gir alvorlig øyeirritasjon

  - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

  - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  - Meget brannfarlig væske og damp

  Rode · R50 -1/+10 glider 180 gram

  Produkt nr.: 8022937432480
  279 kr
  R50 -1/+10 glider 180 gram tap for å zoome
  Velg størrelse
  Velg størrelse og farge først

  Anmeldelser