R40 0/-5 glider 180 gram
Produktinformasjon

 • Fluorfri og miljøvennlig glider som gir god glid.
 • For temperaturer mellom 0 °C til - 5 °C.


FARE!

  - Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene

  - Gir alvorlig øyeirritasjon

  - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

  - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  - Meget brannfarlig væske og damp

  Rode · R40 0/-5 glider 180 gram

  Produkt nr.: 8022937432794
  279 kr
  R40 0/-5 glider 180 gram tap for å zoome
  Velg størrelse
  Velg størrelse og farge først

  Anmeldelser