Medlemsvilkår for Club Intersport

1. Generelt
Club Intersport er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Gresvig AS org. nr. 958 367 325 gjennom Gresvig AS sine Intersportbutikker (heretter kalt Intersport) som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Club Intersport eies og drives av Intersport. Medlemmer av Club Intersport mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Club Intersport samtykker du til å motta e-post og SMS fra Intersport. Du kan når som helst melde deg kommunikasjonen. Hvordan du trekker tilbake samtykker kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du trekker tilbake samtykker, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av medlemsforholdet (se for øvrig punkt 3). 

Ved hel eller delvis overdragelse av virksomheten i Gresvig AS kan Gresvig AS overdra fordels- og lojalitetsprogrammet til erververen for å sikre at dette kan drives videre og at du fortsatt kan motta fordeler, tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events, og relevant informasjon angående ditt medlemskap. Overdragelse av medlemskapet vil medføre at dine personopplysninger overføres til det overtagende selskapet og du vil bli informert om dette. Dersom du ikke ønsker at ditt medlemskap overtas av et annet selskap kan du når som helst melde deg ut av medlemsforholdet.

2. Personvern
Ved å melde deg inn i Club Intersport samtykker du til at Intersport registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Club Intersport. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Intersport er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Intersport sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Intersport har, protestere på behandlingen, eller dersom du mener du har rett til retting, begrensning i behandlingen, dataportabilitet og/eller sletting, kan du enkelt kontakte Intersport. Kontaktinformasjon finner du i punkt 5 av avtalen. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til Intersport. Intersport sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen.

3. Vilkårenes varighet
Vilkårene gjelder fra 17. april 2018 og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for medlemskap i Club Intersport. Du kan si opp medlemskapet med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av medlemskapet gjøres ved å kontakte Intersport, kontaktinformasjon finner du i punkt 5. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på http://www.intersport.no, og ved større endringer vil Intersport sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til kundeservice@intersport.no. Intersport forbeholder seg retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle eller erstatte Club Intersport. Dersom Club Intersport-programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Club Intersport-programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Intersport kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Tvister og lovvalg
Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Club Intersport, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

5. Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Gresvig Intersport
v/ Club Intersport
Østensjøveien 27
0661 Oslo
Customerservice@intersport.no

G-Sport har gleden av å presentere Vinn Vinn; et unikt fordelsprogram som lar deg vinne igjen og igjen og igjen. Last ned appen nå!