Teflon Dry Plus+ sykkelolje 75 ml
Produktinformasjon

Weldtite Teflonolje Dry Plus+ er kjedeolje for bruk under tørre og støvete forhold. Gjør at kjedet ikke trekker til seg støv og sand. 75ml.FARE! H225 Meget brannfarlig væske og damp.H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponeringH412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.H315 Irriterer huden.H361f Mistenktes for å ødelegge fruktbarhet.H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Weldtite · Teflon Dry Plus+ sykkelolje 75 ml

Produkt nr.: 5013863030348
65 kr
Teflon Dry Plus+ sykkelolje 75 ml tap for å zoome
Velg størrelse
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser