KN33 NERO, +1C TO - 7C klister
Produktinformasjon

  • Fluorfritt racingklister til trening og konkurranse fra Swix.
  • For temperaturområde 3 °C til + 5 °C.
  • Den er overlegen ved skiftende forhold.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Swix · KN33 NERO, +1C TO - 7C klister

Produkt nr.: 7045952141930
300 kr
KN33 NERO, +1C TO - 7C klister tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser