drikkebelte med skin-produkter
Produktinformasjon

Praktisk drikkebelte med skin-produkter fra Swix. Her kan du både oppbevare drikke og vedlikeholdsprodukter til dine ski.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Swix · drikkebelte med skin-produkter

Produkt nr.: 7045952332055
999 kr
drikkebelte med skin-produkter tap for å zoome
Velg størrelse og farge først