g+pluss kundeklubb

Medlemsvilkår for VINN VINN

1. Generelt

Vinn Vinn er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Gresvig AS org. nr. 958 367 325 gjennom Gresvig AS sine G-Sport og G-MAX butikker (heretter kalt G-Sport/G-MAX) som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år, og har adresse i Norge. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Vinn Vinn eies og drives av G-Sport/G-MAX. Som medlem av Vinn Vinn mottar du fordeler og tilbud tilpasset deg som medlem i programmet. Som medlem samtykker du til at G-Sport/G-MAX kan gi deg tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events, og relevant informasjon angående ditt medlemskap mm. via kanalene SMS, e-post og/eller push varsel i appen Vinn Vinn. Du må selv velge minst en av disse kanalene du ønsker å bli kontaktet i. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet.

Du kan når som helst melde deg av kommunikasjonen. Hvordan du trekker tilbake samtykker kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du trekker tilbake samtykker, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av medlemsforholdet (se for øvrig punkt 3).

I perioden 01.02.2019-31.03.2019 vil du som medlem med samtykke til minst en av kanalene SMS, e-post og/eller appen Vinn Vinn automatisk delta i et stort lotteri med fantastiske premier som blant annet reiser til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer. Se mer om beskrivelse og konkurransevilkår her.

Ved hel eller delvis overdragelse av virksomheten i Gresvig AS kan Gresvig AS overdra fordels- og lojalitetsprogrammet til erververen for å sikre at dette kan drives videre og at du fortsatt kan motta fordeler, tips, gode tilbud, invitasjoner til å delta i konkurranser, events, og relevant informasjon angående ditt medlemskap. Overdragelse av medlemskapet vil medføre at dine personopplysninger overføres til det overtagende selskapet og du vil bli informert om dette. Dersom du ikke ønsker at ditt medlemskap overtas av et annet selskap kan du når som helst melde deg ut av medlemsforholdet.

 

2. Personvern

Ved å melde deg inn i Vinn Vinn samtykker du til at G-Sport/G-MAX registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Vinn Vinn. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. G-Sport/G-MAX er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på G-Sport/G-MAX sine nettsteder, app, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene G-Sport/G-MAX har, protestere på behandlingen, eller dersom du mener du har rett til retting, begrensning i behandlingen, dataportabilitet og/eller sletting, kan du enkelt kontakte G-Sport/G-MAX. Kontaktinformasjon finner du i punkt 5 av avtalen. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til G-Sport/G-MAX. G-Sport/G-MAX sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen.

3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 7. februar 2019 og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for medlemskap i G+ kundeklubb, nå kalt Vinn Vinn. Du kan si opp medlemskapet med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av medlemskapet gjøres ved å kontakte G-Sport/G-MAX, kontaktinformasjon finner du i punkt 5. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på http://www.gsport.no, og ved større endringer vil G-Sport/G-MAX sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende deg til kundeservice@gsport.no. G-Sport/G-MAX forbeholder seg retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle eller erstatte fordels- og lojalitetsprogrammet Vinn Vinn. Dersom Vinn Vinn programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Vinn Vinn programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. G-Sport/G-MAX kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Vinn Vinn, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

5. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Gresvig G-Sport/G-MAX v/ fordels- og lojalitetsprogrammet Vinn Vinn, Østensjøveien, 0661 Oslo, eller Customerservice@gsport.no.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR G-SPORT/G-MAX

1 Innledning

Det er Gresvig AS (org. nr. 958 367 325) som er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger. Gresvig AS, herunder G-Sport- og G-MAX-butikkene, (heretter kalt G-Sport/G-MAX) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

2 Min konto

Dersom du har opprettet en brukerkonto hos G-Sport/G-MAX er denne personlig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler for å sikre at ikke andre får tilgang til kontoen. Alle tilbud du mottar kan kun benyttes av deg personlig med mindre annet fremgår særskilt. Dersom du deler personalia og bilde med oss, vil vi kunne bruke dette i forbindelse med ditt medlemskap i fordel- og lojalitetsprogrammet Vinn Vinn eller ved bruk av nettbutikken, eller appen Vinn Vinn.

3 Fordels- og lojalitetsprogram

Vi har et fordels- og lojalitetsprogram, som er nærmere beskrevet her https://www.gsport.no/kundeklubb. Programmet er for medlemmer som har registrert seg og er underlagt egne medlemsvilkår. Ved å bli medlem vil du motta spesielle tilbud fra oss. Medlemskapet er gratis. Alle personer som har fylt 16 år kan registrere seg. Alle fordeler medlemskapet gir er personlige. Fordelene kan kun benyttes av deg for personlig bruk og kan ikke overdras til andre. Som en del av fordels- og lojalitetsprogrammet vil du få tilbud på e-post og SMS, eller push varsling i appen Vinn Vinn. Du kan når som helst bestemme at slik markedsføring skal opphøre, ved å bruke avmeldingsfunksjon i e-posten/SMS-en, eller i innstillingene i appen. Selv om du velger å ikke motta markedsføring, vil vi fremdeles kunne sende deg informasjon av betydning for medlemskapet (som f.eks. endringer i medlemsvilkår) så lenge du er medlem.

4 Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, handlehistorikk osv. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er G-Sport/G-MAX som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener G-Sport/G-MAX behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regelverk.

5 Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon. 

Opplysninger du selv oppgir til oss: 

Når du registrerer deg som bruker hos oss, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss. Dette inkluderer navn, e-postadresse, mobilnummer, postnummer, adresse, kjønn, fødselsdato, kjøpshistorikk og favorittbutikk. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til. 

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre: 

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om: Din enhet og internett-tilkobling: Vi registrerer informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi samler også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. 

Bruk av tjenestene eller kjøp: 

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene og hva du har handlet. 

Informasjon om posisjon: 

Vi registrerer din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

Opplysninger vi får fra andre kilder:

Vi mottar fra tid til annen informasjon fra andre kilder, disse kildene er Bisnode som gir oss informasjon fra offentlige register og data vi får fra annonsører som Facebook, Google og Microsoft Bing. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. Med partnere mener vi oppslagsleverandører som eksempelvis Bisnode. Der innhentes og berikes din profil med adresse og andre vurderinger lagret om deg. Du kan når som helst endre ditt samtykke til slik automatisk oppdatering av informasjon ved å kontakte oss på kundeservice@gsport.no. 

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt: 

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet her: https://www.gsport.no/sikkerhet-og-personvern. 

Automatiske vurderinger: 

Gjennom analyse av dine kjøp kan vi segmentere deg som kunde. Kjøper du mye alpint utstyr vil du kunne motta flere tilbud relatert til dine kjøp. Disse opplysningene brukes til å tilpasse kommunikasjonen med deg dersom du har avgitt samtykke til dette ved registrering eller senere på Min Side.

6 Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål avhengig av hvilke samtykker du har gitt oss: 

For å levere og forbedre tjenestene våre: 

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel treger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene. 

For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring:

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg. 

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering:

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å avgi samtykke og opprette en profil hos G-Sport/G-MAX godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp eller sosiale medier. Dine personopplysninger kan også benyttes til å finne kunder som ligner deg. 

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender: 

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. 

For å forhindre misbruk av tjenestene våre: 

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. 

For å kommunisere med deg: 

Din e-post, ditt mobilnummer eller lignende kontaktinformasjon kan benyttes til å sende deg tilbud eller annen målrettet kommunikasjon. Du vil i slike tilfeller gis muligheten til å endre dine samtykker.

7 Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til G-Sport/G-MAX. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd, eller ved innsynsbegjæringer.

Ved hel eller delvis overdragelse av virksomheten i Gresvig AS, kan Gresvig AS overføre dine personopplysninger til selskapet som overtar fordels- og lojalitetsprogrammet. Du vil i så tilfelle bli informert om dette. Dersom du ikke ønsker at ditt medlemskap overtas av et annet selskap kan du når som helst melde deg ut av medlemsforholdet.

 

8 Lagring av personopplysninger

G-Sport/G-MAX vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig utfra formålet med behandlingen.

9 Nærmere om dine rettigheter, herunder sletting av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på kundeservice@gsport.no. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg kan det endres ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene G-Sport/G-MAX har, protestere på behandlingen (for eksempel automatiserte behandlinger som profilering), eller dersom du mener du har rett til begrensning i behandlingen, dataportabilitet og/eller sletting, kan du enkelt kontakte G-Sport/G-MAX. Vi vil også påse å slette dine personopplysninger dersom du ikke lenger har et aktivt kundeforhold til oss. Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på kundeservice@gsport.no.

10 Særlig om markedsføring via push varsling, e-post og SMS

Vi kan sende deg markedsføring via push melding i appen Vinn Vinn, via e-post, sms eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder dersom vi har ditt samtykke. Dine personopplysninger kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i appen eller epostene/SMS-ene.

11 Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om G-Sport/G-MAXs personvernerklæring eller om vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på customerservice@gsport.no.

Gresvig G-Sport/G-MAX 
v/ Fordel- og lojalitetsprogrammet Vinn Vinn 
Østensjøveien 27 
0661 Oslo 
org. nr. 958 367 325

G-Sport har gleden av å presentere Vinn Vinn; et unikt fordelsprogram som lar deg vinne igjen og igjen og igjen. Last ned appen nå!