Myggjager MR450
Myggjager MR450

THERMACELL
Myggjager MR450

SKU: 269513

  • Jager bort mygg og andre flyvende insekter
  • Skaper en myggfri sone på ca 20 M2
  • Passer perfekt for jegere, fiskere og turfolk
  • Leveres med gass og matter for 12 timers bruk
  • Egen klips for å feste apparatet til beltet
  • Egen lysende bryter som indikerer av/på
Myggjager MR450 fra Thermacell er en røffere og mer solid myggjager perfekt tilpasset et aktivt utendørsliv. Myggjageren skaper en beskyttende sone på ca 20 kvadratmeter rundt apparatet der verken mygg eller andre insekter kommer nær deg. MR450 er forsterket med en gummiarmering, og leveres med klips for å feste apparatet til belte eller lignende. En lysende knapp indikerer om den er slått av eller på.

FARE!
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H302 Skadelig ved svelging.
H304 Kan være dødelig hvis det svelges og kommer inn i luftveiene.
H332 Skadelig ved innånding.
H400 Svært giftige for liv i vann.
H410 Svært giftige, med langvarige virkninger for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer