TF2 teflonspray 400 ml
TF2 teflonspray 400 ml
Produktinformasjon

Weldtite Teflonspray TF2 er en effektiv spray for smøring av bevegelige deler på sykkelen og kjede. Teflon reduserer opptaket av smuss og støv, og virker vannavstøtende. Sprayen trenger inn i små deler og smører mellom leddene.FARE!H318 Gir alvorlig øyeskade.H400 Meget giftig for liv i vann.H315 Irriterer huden.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.H302 Farlig ved svelging.H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.H332 Farlig ved innånding.H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H220 Ekstremt brannfarlig gass.

Weldtite · TF2 teflonspray 400 ml

Produkt nr.: 5013863030157
119 kr
TF2 teflonspray 400 ml tap for å zoome
TF2 teflonspray 400 ml tap for å zoome
Velg størrelse
Velg størrelse og farge først