N18 Skin Cleaner Pro fellerens
Produktinformasjon

Swix Skin Cleaner Pro er utviklet for å rengjøre integrerte feller på en skånsom og effektiv måte uten å innvirke på fellelimet. 70 ml. Rensen motvirker også ising i fellen. Over tid samler feller opp smøringsrester, skitt og forurensning fra snøen. Dette gjør fellen tregere og innvirker på hvor bra den fungerer. Ved å benytte SWIX Skin Cleaner PRO vil du tilbakestille fellens egenskaper og forbedre dens effektivitet.

ADVARSEL!

- Meget brannfarlig væske og damp.
- Brannfarlig væske og damp.
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Swix · N18 Skin Cleaner Pro fellerens

Produkt nr.: 7045952079530
399 kr
N18 Skin Cleaner Pro fellerens tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser