I74C Citrus skirens
I74C Citrus skirens
Produktinformasjon

 • Denne skirensen fra Swix inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel.
 • Passer til rengjøring av såler, samt voks- og klisterfjerning.
 • Fjern så mye smøring som mulig med en skrape, før skiene renses og tørkes av med Fiberlene-papir.

  OBS!
  • Brannfarlig væske og damp
  • Irriterer huden
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Meget giftig for liv i vann
  • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

I74C Citrus skirens
I74C Citrus skirens

Swix · I74C Citrus skirens

Produkt nr.: 7045951873702
149 kr
I74C Citrus skirens tap for å zoome
I74C Citrus skirens tap for å zoome
I74C Citrus skirens tap for å zoome
I74C Citrus skirens tap for å zoome
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser