HS6L High Speed 6 Liquid Blue, -4°C/-12°C, 125 ml glider
HS6L High Speed 6 Liquid Blue, -4°C/-12°C, 125 ml glider
Produktinformasjon

  • Kan brukes alene, eller som underlag for andre glidere.
  • Spesielt utviklet for kalde forhold, ned til -12°C.
  • På lavere temperaturer enn -12°C er normalt tradisjonelle parafinvokser bedre enn flytende produkter.
  • HS6L er en allsidig voks som fungerer bra under alle snøforhold, men er på sitt beste når luftfuktigheten er høy.
  • Erstatter CH6XL.

FARE: H-nummer: H222, H229, H319, H336

FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Swix · HS6L High Speed 6 Liquid Blue, -4°C/-12°C, 125 ml glider

Produkt nr.: 7045952543185
299 kr
HS6L High Speed 6 Liquid Blue, -4°C/-12°C, 125 ml glider tap for å zoome
HS6L High Speed 6 Liquid Blue, -4°C/-12°C, 125 ml glider tap for å zoome
Velg størrelse og farge først