HS10L High Speed 10 Liquid Yellow, +2°C/+10°C, 125 ml glider
HS10L High Speed 10 Liquid Yellow, +2°C/+10°C, 125 ml glider
Produktinformasjon

  • Kan brukes alene, eller som underlag for andre glidere.
  • For veldig våte forhold når snøen har blitt omdannet.
  • Ideell om våren når skitt- og smussinnholdet i snøen er høyt, da den tiltrekker seg mindre forurensning fra snøen enn sammenlignbare parafinvokser.
  • Erstatter CH10XL.


FARE:\nH-nummer: H222, H229, H319, H336\n

FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Swix · HS10L High Speed 10 Liquid Yellow, +2°C/+10°C, 125 ml glider

Produkt nr.: 7045952543314
299 kr
HS10L High Speed 10 Liquid Yellow, +2°C/+10°C, 125 ml glider tap for å zoome
HS10L High Speed 10 Liquid Yellow, +2°C/+10°C, 125 ml glider tap for å zoome
Velg størrelse og farge først