GLF40 glider lavfluor rød 180 gram
Produktinformasjon

Rode GLF40 rød lavfluorglider for ny og grov snø. Grunnet fluorinnholdet av særdeles god kvalitet, blir denne glideren også mye brukt til metting av brukte såler. Glideren blir mye brukt som underlag for FC1.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp.

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

- Gir alvorlig øyeirritasjon.

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Rode · GLF40 glider lavfluor rød 180 gram

Produkt nr.: 8022937002942
399 kr
GLF40 glider lavfluor rød 180 gram tap for å zoome
Velg størrelse
Velg størrelse og farge først

Anmeldelser