Some kind of left menu

Sjekk saldo

Verdikortet bør beholdes etter at det er tømt, for eventuell tilbakebetaling i forbindelse med retur eller reklamasjon.

Finn ditt kortnummer og din CVC-kode

Kortnummret består av 19 siffer og fins på baksiden av kortet. Her finner du også CVC-koden for ditt kort.