Basic sikkerhetsutstyr består av 3 deler som alle er like viktig, spade, søkestang og skredsøker. Det er lite vits med en skredsøker hvis man ikke har en spade for å grave opp skipartneren. 

Skredsøker

En sender mottaker er en enhet som både sender ut radiosignaler og kan søke etter tilsvarende signaler fra andre enheter. Alle moderne skredsøkere (siste 20 år) sender på samme frekvens, merker og modeller er derfor kompatible med hverandre. Rekkevidde ved mottak er alt fra 60 til 10 meter avhengig fuktinnhold i snøen og hvordan sende og søkeantennene er orientert i forhold til hverandre. 

Ved valg av skredsøker er det å anbefale at man velger 2 eller 3 antenner. Begge to er relativt like i bruk, men fordelen med tre antenner er lengre rekkevidde ved gunstige forhold, mer presist finsøk, og større nøyaktighet ved dypt begavede ofre. 

Et annet viktig moment ved kjøp av søkere er å velge modeller som er lette å bruke i en stresset situasjon hvor man leter etter kammeraten. Svært få trener jevnlig i bruk av skredsøkeren og mange kan derfor betegnes som kronisk nybegynner. Velg derfor en søker som krever lite øving for at man kan bruke den effektivt. 

SPADE

Ved reelle skredulykker viser det seg at spader ofte brekker. Det er derfor viktig at man velger kvalitet fremfor noe som er litt billigere ettersom det står på liv eller død. For å grave effektivt og gjøre spaden mest mulig kompakt er teleskopskaft å foretrekke. For enklest mulig pakking i sekk er det også en fordel at spaden ikke har «hals» til skaftet. PS: Til skredbruk er det kun metallspader som fungerer!

 

SØKESTANG

Som for spaden er også kvaliteten viktig her. En søkestangs svake punkt er skjøtene mellom hver seksjon. Lange skjøter gir god styrke. Stenger leveres oftest i 240 eller 300 cm. Fordelen med en lang stang er at man rekker lengre ned ved dypt begravde, mens en kortere passer bedre i sekken. Hjelpeorganisasjoner som eks Røde kors anbefaler at stanga er minst 3 meter.