Husk godt stivett

stivettreglenestivettreglene

Det er gøy å sykle fort på sti, og det kan være fristene å gi full gass når forholdene er gode. Selv om frihetsfølelsen er stor når man sykler i naturen, må man ta hensyn. Naturen er en stor lekeplass som må deles med alle som ønsker å bruke den. Vær bevisst i hvordan du deler stiene med fotturister og andre syklister, og ta vare på naturen slik at den kan være til glede for alle, i mange år fremover.

Stivettreglene for terreng

  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor. Gå av sykkelen dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Stivettreglene er utviklet av Norsk organisasjon for terrengsykling.

stivettreglenestivettreglene

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer