Hold deg levende i vinter

”An old skier is a good skier”, sa en klok skikjører til meg en gang. Budskapet er enkelt; kjør mye på ski, men sørg for å bli gammel.

Hvor mange ganger har du uten å tenke deg om fulgt gamle spor i upreparert terreng? Hvilken garanti har du for at det ikke løsner et skred selv om andre har kjørt den samme løypa før deg? Er du sikker på at den i turfølget med det flotteste utstyret og den høyeste røsten har den beste kompetansen og vurderingsevnen?

Det finnes ingen skikjørere som ønsker å gjøre feil, som oftest er det summen av flere mindre avgjørelser som fører til risikable situasjoner. Det kan eksempelvis være at vinden har påvirket snødekket litt for mye, kombinert med en skikompis du egentlig ikke kjenner så godt foreslår en nedfart du ikke hadde vurdert eller planlagt. Vi mennesker er ofte spontane og det er lettere å si ja enn nei, spesielt hvis man føler gruppepresset. Det gjelder å være oppmerksom på farlige mønstre og gjøre noe med det! 
 
De aller fleste med litt fartstid i bratt terreng har tatt valg i naturen de ikke er stolte av. Iveren etter å sette spor i nysnø setter fort følelser foran fornuft. Trygt nede ved bunnen av henget er kvalene på toppen glemt og terskelen for å ta risiko minket. Slik atferd vil over tid føre til livsfarlige situasjoner. Utfordringen er at snødekket bare gir to typer svar. Enten løsner det et skred eller så blir snøen liggende.
 
Det er oftest de helt ferske eller de virkelig erfarne som utgjør en stor risiko for seg selv. De ferske vil sette seg i fare uten å være klar over det, mens de mer erfarne oppsøker utsatt terreng som en følge av økt selvtillit. Det må kanskje løsne et skred før en begynner å ta naturen og faresignalene på alvor.

De som søker det upreparerte terrenget bør ha et minimums kunnskapsnivå å jobbe ut i fra. De må sette seg inn i vær og føreforhold, ha det nødvendige sikkerhetsutstyret og følge bestemte kjøremønster, for å nevne noe. Turplanleggingen og vurderingene underveis bidrar til å øke opplevelsen av turen som helhet. Etter hvert som årene går og erfaringen øker vil man gjenkjenne ulike mønstre i terreng, snødekke og faresignaler. I forkant av en udetonert hendelse kan man da gå to stavtak tilbake og vurdere forholdene på nytt og foreta gjennomtenkte valg.
 
Det kan være smart å starte med et skredkurs. Da vil du lære i trygge rammer og få svar på mange ting man lurer på. Meld på den faste tur-gjengen så vil kurset danne en grunnmur som den virkelige læringa kan stå på. Vær bevisst utstyrsvalget ditt, hva er dine behov? Husk at sikkerhetsutstyret bør være pålitelig og enkelt å betjene.
 
Det finnes ingen snarveier til gode avgjørelser. Tenk på ferdsel i vinterfjellet som et håndverk der kunnskap og erfaring er viktig. Gjør du det øker sannsynligheten for å bli ”An old, good skier”!
 
 

Jørgen Aamot
Tindevegleder (UIAGM) i Fjellsentralen AS.
Ambassadør for K2 og BCA.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer