GLF40 glider lavfluor rød 180 gram
GLF40 glider lavfluor rød 180 gram

RODE
GLF40 glider lavfluor rød 180 gram

SKU: 535159

  • Passer i temperaturer fra 0 til -4 grader.
  • Med fluor for god glid
  • Solid glider for den aktive mosjonisten

Rode GLF40 rød lavfluorglider for ny og grov snø. Grunnet fluorinnholdet av særdeles god kvalitet, blir denne glideren også mye brukt til metting av brukte såler. Glideren blir mye brukt som underlag for FC1.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp.

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

- Gir alvorlig øyeirritasjon.

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer