GLF20 glider lavfluor blå 180 gram
GLF20 glider lavfluor blå 180 gram

RODE
GLF20 glider lavfluor blå 180 gram

SKU: 535158

  • Lavfluorglider fra -6 til -12 grader
  • Med fluor for god glid
  • Solid glider fra anerkjente Rode

Rode GLF20 blå lavfluorglider er laget for ny, kald og grov snø. Kan også brukes til metting av slitte såler. Varmes inn med smørejern på ca 140 grader.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp.

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

- Gir alvorlig øyeirritasjon.

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer