I62 Skirens 150 ml
I62 Skirens 150 ml I62 Skirens 150 ml

SWIX
I62 Skirens 150 ml

SKU: 532144

  • Skirens for rengjøring av såler
  • For fjering av voks og klister
  • Spray på, fjern smøring med en skrape
  • Tørk av med Fiberlene papir
Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. FARE! • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Ekstremt brannfarlig aerosol • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer