GLF30 glider lavfluor violett
GLF30 glider lavfluor violett

RODE
GLF30 glider lavfluor violett

SKU: 527624

  • Temperaturområde: Fra -2 til -7 grader
  • Med fluor for god glid
  • Solid glider til en gunstig pris

Rode GLF30 fiolett glider er for nysnø og grovkornet snø. Glideren glir også meget godt på kunstsnø. Ha smørejernet på ca. 140 grader under påføring. En god glider tilpasset norske vinterforhold.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer