GLF50 glider lavfluor gul
GLF50 glider lavfluor gul

RODE
GLF50 glider lavfluor gul

SKU: 527623

  • Temperaturområde: Fra -1 til +1 grader
  • Fluorglider for god glid
  • Kvalitetsglider fra anerkjente Rode

Rode GLF50 gul glider med fluor er for nysnø og grovkornet snø. Den er av særdeles god kvalitet, og kan også brukes til førstegangs metting av nye såler. Ha smørejernet på 120 til 125 grader. En god glider som passer for alle med grunnleggende kunnskaper om skiprepp.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer