Glf-50 glider lavfluor gul 60 gram
Glf-50 glider lavfluor gul 60 gram

RODE
Glf-50 glider lavfluor gul 60 gram

SKU: 509313

  • Lavflourglider fra -1 til -8 grader
  • Godt egnet til metting av nye såler
  • Solid glider for skiprepp

Rode GLF 50 gul glider for nysnø og grovkornet snø. Den er av særdeles god kvalitet, og godt egnet til førstegangs metting av nye såler. Varmes inn med smørejern ved 120 til 125 grader.


ADVARSEL!

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer