Glf-40 glider lavfluor rød 60 gram
Glf-40 glider lavfluor rød 60 gram

RODE
Glf-40 glider lavfluor rød 60 gram

SKU: 509312

  • Lavfluor glider fra 0 til -4 ˚C
  • Godt egnet til metting av nye såler
  • Solid glider til en rimelig pris

Rode GLF 40 rød glider for ny og grov snø. Godt egnet for metting av nye såler, og brukes ofte som underlag for FC1. Anbefalt til temperatur mellom 0 og -4 ˚C.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer