K20 klister blå K20 klister blå K20 klister blå K20 klister blå
K20 klister blå

RODE
K20 klister blå

SKU: 509291

  • Underlagsklister for kornet snø
  • Temperaturområde -3°C til -7°C
  • Må ha varme eller romtemperatur ved pålegging
Rode K20 Blå er et underlagsklister for kornet snø. Litt mykere en K10 og oppleves litt enklere å legge. Krever uansett varme eller romtemperatur ved pålegging. Temperaturområde -3°C til -7°C. FARE! - Kan utløse en allergisk hudreaksjon - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i van

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer