Get The Grip felglim 25 gram
Get The Grip felglim 25 gram

Continental
Get The Grip felglim 25 gram

SKU: 413792

  • For Carbonfelger
  • 25 Gram Pr Tube
49 ,-

Søk, reserver og hent i butikk!

Hent og betal i butikken innen 24 timer.

Felglim for montering av Pariser(tubular) dekk. Beregnet for carbonfelger.

FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto

Salg! Opptil 50% på ytterklær fra Mountain Equipment og Black Diamond! Se mer