drikkebelte med skin-produkter
drikkebelte med skin-produkter

SWIX
drikkebelte med skin-produkter

SKU: 285187

  • Praktisk drikkebelte
  • For skiturer
  • Inneholder skin produkter

Praktisk drikkebelte med skin-produkter fra Swix. Her kan du både oppbevare drikke og vedlikeholdsprodukter til dine ski.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer