RL Hot  -1/+10 flytende glider
RL Hot  -1/+10 flytende glider

RODE
RL Hot -1/+10 flytende glider

SKU: 279819

  • Gir god glid
  • Enkel å påføre
  • Fungerer godt på varmere føre
  • Miljøvennlig
Flytende fluorfri glider for varmere føre som gir god glid og er enkel å påføre. For temperaturer mellom - 1 °C til + 10 °C. FARE! • Meget brannfarlig væske og damp • Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene • Irriterer huden • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer