RL Cold -6/-15 flytende glider
RL Cold -6/-15 flytende glider

RODE
RL Cold -6/-15 flytende glider

SKU: 279818

  • Gir god glid
  • Enkel å påføre
  • Fungerer godt på kaldere føre
  • Miljøvennlig

Flytende fluorfri glider for kaldere føre som gir god glid og er enkel å påføre. For temperaturer mellom - 6 °C til - 15 °C.


FARE!

- Meget brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer