RL Cold -6/-15 flytende glider
RL Cold -6/-15 flytende glider

RODE
RL Cold -6/-15 flytende glider

SKU: 279818

  • Gir god glid
  • Enkel å påføre
  • Fungerer godt på kaldere føre
  • Miljøvennlig
Flytende fluorfri glider for kaldere føre som gir god glid og er enkel å påføre. For temperaturer mellom - 6 °C til - 15 °C. FARE! • Meget brannfarlig væske og damp • Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene • Gir alvorlig øyeirritasjon • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer