Multigrade flytende glider
Multigrade flytende glider

RODE
Multigrade flytende glider

SKU: 279817

  • Gir god glid
  • Enkel å påføre
  • Fungerer godt på varierende føre
  • Miljøvennlig
Fluorfri og miljøvennlig glider for varierende føre som gir god glid og er enkel å påføre. FARE! • Meget brannfarlig væske og damp • Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene • Irriterer huden • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer