N18 Skin Cleaner Pro fellerens
N18 Skin Cleaner Pro fellerens

SWIX
N18 Skin Cleaner Pro fellerens

SKU: 242100

  • Rens for felleski
  • Til bruk etter skituren
  • Meget effektiv
Swix Skin Cleaner Pro er utviklet for å rengjøre integrerte feller på en skånsom og effektiv måte uten å innvirke på fellelimet. 70 ml. Rensen motvirker også ising i fellen. Over tid samler feller opp smøringsrester, skitt og forurensning fra snøen. Dette gjør fellen tregere og innvirker på hvor bra den fungerer. Ved å benytte SWIX Skin Cleaner PRO vil du tilbakestille fellens egenskaper og forbedre dens effektivitet. ADVARSEL! - Meget brannfarlig væske og damp. - Brannfarlig væske og damp. - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Gir alvorlig øyeirritasjon. - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer