N18 Skin Cleaner Pro fellerens
N18 Skin Cleaner Pro fellerens

SWIX
N18 Skin Cleaner Pro fellerens

SKU: 242100

  • Rens for felleski
  • Til bruk etter skituren
  • Meget effektiv

Swix Skin Cleaner Pro er utviklet for å rengjøre integrerte feller på en skånsom og effektiv måte uten å innvirke på fellelimet. Inneholder 70 ml. Rensen motvirker også ising i fellen. Over tid samler feller opp smøringsrester, skitt og forurensning fra snøen. Dette gjør fellen tregere og innvirker på hvor bra den fungerer. Ved å benytte SWIX Skin Cleaner PRO vil du tilbakestille fellens egenskaper og forbedre dens effektivitet.


ADVARSEL!

- Meget brannfarlig væske og damp

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

- Gir alvorlig øyeirritasjon

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer