Easy Skin Glide Kit smøresett
Easy Skin Glide Kit smøresett

FISCHER
Easy Skin Glide Kit smøresett

SKU: 241157

  • Vedlikeholder skiene og forlenger levetiden
  • Ingen løsemidler som løsner limet på fellene
  • For skientusiaster
  • Hindrer ising i fellene ved skiftende føre
  • Flytende grunnvoks gir et slitesterkt belegg
  • Rengjør fellene for skitt fra løypa

Fischer Easy Skin Glide Kit er et praktisk sett for langrennsski med feller som inneholder det du trenger til vedlikehold og bruk av Skin-skiene. Settet består av en 80 ml flaske Easy Anti Ice Skin HF, en 80 ml flaske Easy Skin Cleaner og en 80 ml flaske Easy Wax Long Life LF.


ADVARSEL!

- Brannfarlig væske og damp.

- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

- Gir alvorlig øyeirritasjon.

- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer