Easy Anti Ice Skin glider
Easy Anti Ice Skin glider

FISCHER
Easy Anti Ice Skin glider

SKU: 236230

  • Voks som reduserer ising i fellen
  • Spesial tilpasset Fischers Twin Skin-feller
  • Får en vesentlig bedre glid på skiene
  • Uten fettholdige hydrokarbonløsemidler
  • Flytende voks tilsatt fluor
  • Skader ikke skiene
Fischer Easy Anti Ice Skin er en flytende voks tilsatt fluor. Fluor reduserer ising i de korte hårene i fellen. Isingen kan oppstå ved skifte mellom fuktig og tørr snø. Voksen er spesialtilpasset Fischers Twin Skin-feller. Den er laget uten fettholdige hydrokarbonløsemidler som løser opp limet mellom ski og fell. Skiene vil få en generelt bedre glid ved bruk av voksen. FARE! • Meget brannfarlig væske og damp • Meget giftig for liv i vann • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer