K52 klister Silver Extra
K52 klister Silver Extra K52 klister Silver Extra K52 klister Silver Extra K52 klister Silver Extra

RODE
K52 klister Silver Extra

SKU: 227040

  • Klister egnet for vekslende føre
  • Temperaturområde 0°C til +4°C
  • Veldig bra på glaserte spor
  • Dekkes gjerne med festevoks
Rode K52 Silver Exstra klister egner seg for vekslende føre rundt 0 grader. Veldig bra på "glasserte" spor. Kan også gjerne dekkes med festevoks. Temperaturområde 0°C til +4°C. FARE! - Kan utløse en allergisk hudreaksjon - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer