F4 gliderspray
F4 gliderspray

SWIX
F4 gliderspray

SKU: 223191

  • Gliderspray fra Swix
  • Passer for både ski og snowboard
  • Fungerer ved alle snøforhold
F4 gliderspray fra Swix med Fibertex-applikator. Sprayen passer for både ski og snowboard, og kan brukes under alle snøforhold.

Produktet er laget med FUTURE CERA®-råmaterialer, som holder høy kvalitet og har en miljøvennlig profil.

Volum: 150 ml

Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer