N16 Skin Cleaner fellerens
N16 Skin Cleaner fellerens

SWIX
N16 Skin Cleaner fellerens

SKU: 211478

  • Sprayrens for integrerte skifeller
  • Skader ikke limet
  • Fjerner smøringsrester og smuss
  • Gjenoppretter fellens egenskaper

Søk, reserver og hent i butikk!

Hent og betal i butikken innen 24 timer.

Swix Skin Cleaner fellerens er en spesialutviklet spraytil rengjøring av integrerte feller på en skånsom måte. Påvirker ikkefellelimet. Smuss og smøringsrester fra skisporet vil over tid samle seg i fellen og forringe fellens egenskaper. Med Swix Skin Cleaner blir felleskieneffektiv og god som ny. Brukes etter skituren: Spray Skin Cleaner på papiret ogrengjør fellene forfra og bakover. ADVARSEL! - Meget brannfarlig væske og damp. - Brannfarlig væske og damp. - Kan være dødelig ved svelging om det kommer nedi luftveiene. - Gir alvorlig øyeirritasjon. - Kan forårsake døsighet ellersvimmelhet. - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer