V50LC violett Grip Festespray
V50LC violett Grip Festespray V50LC violett Grip Festespray

SWIX
V50LC violett Grip Festespray

SKU: 169810

  • Flytende festespray
  • For temperaturer fra 0 °C til -3 °C
  • For deg som vil ha det enkelt
  • Raskt og effektivt
Flytende festespray som dekker et vidt temperaturområde fra 0°C til -3°C på kaldt føre, på ny- og finkornet snø. Et renslig og tidsbesparende alternativ som gir pålitelig feste. «Opp-ned»-spraydyse som gir bedre kontroll ved pålegging. Legges tynt på. FARE! - Meget brannfarlig væske og damp. - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Giftig ved hudkontakt. - Irriterer huden. - Giftig ved innånding. - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. - Forårsaker organskader. - Gifitg, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer