V40LC Blue Grip Festespray
V40LC Blue Grip Festespray V40LC Blue Grip Festespray

SWIX
V40LC Blue Grip Festespray

SKU: 169809

  • Flytende festespray
  • For temperaturer fra -2°C til -15°C
  • For deg som vil ha det enkelt
  • Raskt og effektivt
Flytende festespray som dekker et vidt temperaturområde fra -2°C til -15°C på kaldt føre, på ny- og finkornet snø. Et renslig og tidsbesparende alternativ som gir pålitelig feste. «Opp-ned»-spraydyse som gir bedre kontroll ved pålegging. Legges tynt på. FARE! - Meget brannfarlig væske og damp. - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Giftig ved hudkontakt. - Irriterer huden. - Giftig ved innånding. - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. - Forårsaker organskader. - Gifitg, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer